İmplant

İmplant

İmplantlar çekilmiş olan dişlerin yerine, kök yuvasına yani kemiğe yerleştirilen ve genellikle titanyumdan yapılmış, çok özel yapım tekniklerine sahip olan yapay köklerdir.

İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış, ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur. İmplantlar çoğunlukla titanyum denilen biyolojik uyumlu maddelerden yapılmaktadır. Titanyum canlı bir madde olmadığı için, kalp ve böbrek transplantasyonlarında olduğu gibi bir antijen – antikor reaksiyonu oluşturmaz.. Bu nedenle bir “doku reddinden” söz edilemez.

İmplant yapımı için gençlerin kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. 16 yaş sonrası kemik gelişiminin yaklaşık olarak tamamlandığı kabul edilir ve bu yaştan sonra implant yapılmasını mümkün kılar. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler(rezorbsiyon) olduğu için ve kullandıkları protezlerin stabilizasyon(oynama,hareketlilik) problemlerinden dolayı, implant desteğine daha çok gereksinim duyarlar . Böylece daha performanslı, stabil ve de daha estetik protezlere sahip olduklarından, daha mutlu bir yaşam sürmekteler.

Diş implantları kemik kaybını önlerler. Normalde bir dişiniz çekildiğinde çekilen bölgedeki kemik dokularında erime olur. Bu istemediğimiz bir fizyolojik erimedir. Şayet diş çekildikten hemen sonra o bölgeye implant uygulanırsa bu kemik kaybı oluşmaz. Böylece o bölgede kemik kaybı olmadığı için dişeti çekilmesi de görülmez ve estetik olarak çok daha mükemmel sonuçlar oluşur.

Çekim bölgesindeki kemiğin miktarını koruyan implanttan başka daha iyi bir seçenek yoktur!

İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

– Daha iyi estetik görünüm
– Daha iyi çiğneyebilme
– Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat
Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme

İmplantlar size en doğal görüntüde dişler kazandırır. Çiğneme sırasında kendi doğal dişiniz izlenimini verir. Asla doğal dişin tam yerini tutabildiğini söylemek mümkün değildir. Ancak ona en yakın tedavi şeklidir!

Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli, fonksiyonel alternatif tedavi şeklidir.

İmplant tedavileri iki aşamadan oluşur. Cerrahi aşaması ve üst yapı aşaması. İmplantlar cerrahi ile yerleştirildikten sonra ortalama 1,5-2 ay beklenir. Bu bekleme süresi “osteointegrasyon” denilen implantın çene kemiğiyle biyolojik olarak kaynaşması için gerekli olan süredir.

Bu süre geçtikten sonra ikinci aşama olan üst yapım aşaması ise ortalama bir haftada tamamlanır.

Bazı uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda, Immediat Implantasyon(derhal, hiç beklemeden) yapılabilmektedir. Örneğin kırılan(özellikle kemik seviyesinin altından) dişlerin yerine, çekimi takiben hemen implant yerleştirilmesi mümkündür( immediat implantasyon). Hatta diş eksikliğinin yarattığı kötü estetiği de kapatacak geçici diş(immediat temporary loading-geçici yükleme), gerekirse ve uygunsa kalıcı diş de yapılabilir (immediat permenant loading – kalıcı yükleme).

İmplant tedavisi hangi vak’alarda ne avantajlar sunar?

a) Alt ve üst çenedeki tüm dişlerini kaybetmiş ve protez taşıyan hastalar:

Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

Implantlar ve bunlardan destek alan implant üstü protezler ile her türlü dişsizlik ve eksik fonksiyonlar giderilebilir. Hasta parsiyel-bölümlü protezlerden kurtulmaktadır. Tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine, sabit protezler de yapılabilir(yeterli implant sayısı ile).

İmplant destekli hareketli protezler, sabit protezlerin yapılamadığı durumlarda(arka bölgelerde kemik desteğinin yetersizliği veya ekonomik nedenlerden dolayı) uygulanmaktadır..Bu protezleri desteklemek için genellikle en az iki adet, hatta konforu arttırmak için 4 adet implantın kullanılması önerilmektedir.

Bu protezlerde kaide malzemesi olarak akrilik rezin kullanılabileceği gibi, metal+seramik veya zirkon+seramik kaide de kullanılabilir(hibrit protezler). Destek doku ve implantlara çiğneme kuvvetlerinin daha az iletilmesi için akrilik rezin takım dişlerin kullanılması tercih edilmektedir.Eğer Hibrit protezlere geçilecek ise, implant sayısında artışa gidilmeli. Protezler implantlara bazı tutucu elemanlar(ataşmanlar-barlar) ile birleştirilir. İmplant-tutucu eleman çevresinin ve protezin temizlenmesi için öğünlerden sonra çıkarılması ve hekim tarafından önerilen teknikte hijyen gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.

b) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar:

Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir. Birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilebilir. İmplant destekli sabit protezler, genellikle eksik diş(ler) bölgesinde, yerleştirilecek implantı destekleyecek iyi kalitede ve yeterli miktarda kemik olduğunda uygulanırlar. Bir veya birden çok implant üzerine vida(lar) veya yapıştırıcı (dental siman) aracılığıyla sabitlenen protezlerdir.

Tek diş eksikliklerinde uygulanabileceği gibi, bölümlü diş eksikliklerinde ve tam dişsizlik durumlarında da uygulanabilir. Protez eğer vida ile sabitleniyorsa, vidanın giriş deliği hekim tarafından bir kompozit rezin dolgu materyali (ışınla sertleşen dolgu) ile kapatılır. Hekim tarafından yerleştirilen ve hasta tarafından çıkarılmayan geleneksel sabit protezlere (kron-köprü) benzer. Bu protezler durumuna göre metal bir altyapı üzerine porselen veya tamamen porselenden yapılmış protezler de uygulanmaktadır.


c) Tek bir dişini kaybetmiş hastalar:

Klasik tedavi metotlarında tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesi için tek diş implant uygulamaları düşünülmelidir.  Böyle durumlarda tek bir implantın yerleştirilmesi ile, komşu dişler kurtarıldığı gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkması sağlanır.

Uygun anestezi yöntemlerinin uygulanması durumunda operasyon sırasında ağrı duyulması mümkün değildir.(!) Operasyon sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi yapılabilir. Ameliyat sonrası, en fazla diş çekiminden sonraki kadar bir ağrı ve hafif bir ödem olabilir. Genellikle implantın yerleştirildiği akşam duyulabilecek bu ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vak’alar da implantların varlığı bile hissedilmeyecek kadar rahat olunur.


Diş implantının başarısı, implantın yerleştirileceği yerde ne kadar kemik miktarı olduğuna bağlıdır. Kemiğin miktarında ve kalitesindeki azalma dişeti problemleri, enfeksiyon ya da travma gibi bir çok faktöre bağlıdır. Fakat bugünkü gelişmiş teknikler(Aughmentation teknikleri) ile, kemiğin genişliği ve yüksekliği artırılabilir.

Bazı özel tekniklerle kemik yıkım bölgeleri ve sinüs gibi anatomik boşluklar(sinüs lifting) doldurulur böylece implantın oturacağı yer hazırlanmış olur. Operasyondan önce klinik muayene ve röntgenleriniz değerlendirilerek kemik greftlerine(kemik tozu veya kemik bloğu) ihtiyacınız olup olmayacağı söylenir. Kemik greftleri olarak genelde otojen-doğal(hastanın kendisinden alınan), sentetik-yapay ya da ikisinin karışımı olan materyaller kullanılır.

İmplantların Bakımı:

Doğal dişleriniz için önemli olduğu gibi, implantlar için de öncelikle ağız hijyeniniz çok önemlidir. Aksi takdirde doğal dişlerin kaybedildiği gibi, implantları da kaybederiz. İmplantlara ve dişetlerine titiz bir fırçalama yapılmazsa, bakteriyel atak sonucu dişetlerinde şişlik, kızarıklık, kanamalar başlar(Periimplantit). Bunu kemik erimesi takip eder ve implant kaybına kadar yıkımlar devam eder.

Bir diğer önemli konu ise sigaradır.Özellikle operasyondan sonra iyileşmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden sigara içilmemesi tavsiye edilir. Başarı düzeyini %10 daha azaltacağı unutulmamalıdır!

Yapılan bilimsel çalışmalarda implant başarısının alt çenede %95-97, üst çenede %93-95 arasında değiştiği görülmüştür. Ancak her tür tıbbi müdahalede olduğu gibi implantlar için de garanti vermek mümkün ve doğru değildir. Hastalar 6 aylık periyotlarla hekimlerine kontrole giderek, diş sağlığı dolayısı ile implant sağlığı ve ömrünü kontrol altında tutabilirler.